مدار کنترل نشت گاز با آلارم با AVR با پورت پرینتر

مدار کنترل نشت گاز با آلارم با AVR با پورت پرینتر

مدار کنترل نشت گاز با آلارم با AVR با پورت پرینتر

مدار-کنترل-نشت-گاز-با-آلارم-با-avr-با-پورت-پرینترمدار کنترل  نشت گاز با AVR با پورت پرینتر
در قالب فایل ورد ۴۵ صفحه ای که به صورت کامل این مدار را توضیح می دهد. به همراه قطعات مورد نیاز و آموزش ساخت مدار.
با قابلیت ویرایش

با عناوین زیر:
آشنایی با خطرات گاز
محکم کاری
شرح مدار و طرز کار پروژه
لیست قطعات سخت افزاری
تقویت کننده عملیاتی ۷۴۱
نحوه عملکرد op_amp
استفاده از فیدبک در آپ امپ
تقویت کننده ایده آل
اتصالات تغذیه تقویت کننده های عملیاتی
شکل تقویت کننده های عملیاتی و قراردادها
ولتاژ تفاضلی تقویت کننده های عملیاتی
اشباع
عملکردهای پایه یک آپ امپ
AVR
معماری داخلی میکرو کنترل های AVR
خصوصیات کامپیوتر های CISC و RISC
کامپیوتر های CISC
کامپیوتر های RISC
شکل ظاهری و پایه ها
ساختار داخلی ATMGA32
نرم افزار
تحلیل برنامه
نحوه ی کامپایل برنامه و پروگرام کردن IC
پروگرام کردن IC
سنسور گاز
LCD
شماره و نام خط و عملکرد
دیود
ولتاژ معکوس
دسته بندی دیودها
اختراع دیود پلاستیکی (plastic diode)
ترانزیستور
ساختمان ترانزیستور
کاربرد ترانزیستور
انواع ترانزیستور
ترانزیستور دوقطبی پیوندی
ترانزیستور اثر میدان پیوندی(JFET)
انواع ترانزیستور پیوندی
شیوه? اتصال ترازیستورها
مقاومت
مقاومتهای متغیر
شماتیک مدار
شرح تمامی دستورات برنامه

دانلود فایل