انتخاب تامین کننده سبز با استفاده از چارچوب AHP-Entropy-TOPSIS

انتخاب تامین کننده سبز با استفاده از چارچوب AHP-Entropy-TOPSIS

انتخاب تامین کننده سبز با استفاده از چارچوب AHP-Entropy-TOPSIS

انتخاب-تامین-کننده-سبز-با-استفاده-از-چارچوب-ahp-entropy-topsis

دانلود  مقاله  انگلیسی  انتخاب تامین کننده سبز با استفاده از چارچوب
در قالب فایل word و متشکل از ۱۲ صفحه قابل ویرایش

بخشی از محتوا ::

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:
 1 – مقدمه 
رشد محصول داخلی ناخالص واقعی چین (GDP) چین بین سال های ۱۹۷۹ و ۲۰۱۰ به طور میانگین بالای ۹٫۹ درصد در هر سال بوده است و به سختی از ان زمان کند شده است . متاسفانه ، این نتایج اقتصادی قابل ملاحظه به هزینه انتشار صنعتی بلند پرواز نزدیک شده بودند که مقامات چینی تا کنون نقض کرده اند . این موضوع علی رغم میلیارد ها ین سرمایه گذاری ناشی از میراث نواوری های ضدآلودگی دولت اصلی از جمله برای مثال اقدام دولتی در زمینه کنترل آلودگی ناشی از محصولات اطلاعات الکترونیکی در مارس ۲۰۰۷ بوده است ( تسای و همکاران ۲۰۱۳) . 
تخمین زده می شود که آلودگی هوا در نوع خودش مسئول ۳۵۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰ مرگ نابهنگام تخمینی در هر سال در چین می باشد ( چن و همکاران ۲۰۱۳ ) . 
وقتی سمی شدن آب ، هوا و خاک ادامه می یابد تا آزیر خطر را به صدا در اورد ، جایی شگفتی نیست که مصرف کنندگان جوان چینی به طور فزاینده ای به گزینه ها و اقدامات زیست محیطی / سبز نزدیک میشوند . 
از اینرو ، رشد اهمیت مدیریت زنجیره تامین سبز که در عمل باعث بهبود همکاری میان تامین کننده های دوستار محیط زیست با مزیت تجاری دراز مدت اشان می شود ( رائو ۲۰۰۲) . 
روش های تحقیق عملیات به طور فزاینده ای در تحلیلمرتبط با GSCM رایج شده اند : بویژه سیستم های پشتیبانی تصمیم و مشخصه مدیریت فهرست موجودی به طور برجسته ای در مطالعه لجستیک های الکترونیکی توسط سارکیس و همکاران (۲۰۰۴) ؛ فرایند شبکه تحلیلی و مدل سازی دارایی توسط ژو و همکاران (۲۰۱۰) برای ارزیابی قدرت نسبی تامین کنندگان و عملکرد استفاده می شوند و مدل سازی معادله ساختاری توسط لی و همکارانش (۲۰۱۲) مورد بهره برداری قرار می گیرد تا سندی تهیه گردد که شیوه GSCM به طور مستقیم بر عملکرد از طریق میانجیگری متغیر های عملکرد رابطه ای و عملیاتی تاثیر می گذارد . تحلیل توسعه داده این اواخر توسط بای و سارکیس (۲۰۰۴) استفاده شده است تا شاخص های عملکرد کلیدی تاثیر گذار بر عملکرد پایداری تامین کننده را شناسایی نماید نظر به این که چشم انداز های شبکه اجتماعی ، مبتنی بر منبع ، سازمانی و سهامدار توسط وارسیس و همکاران (۲۰۱۴) پذیرفته شده اند تا عملکرد قابلیت بقاء تامین کننده براورد گردد . بای و همکاران (۲۰۱۲) در مقایسه یک براورد از عملکرد تامین کننده را با استفاده از فرضیه مجموعه دشوار همسایگی خاکستری محور فراهم می کنند . اکنون بررسی با اضافه کردن تدریجی این تجربه تحلیل متنوع که توضیح داده شده است شامل استفاده از فرایند سلسله مراتبی تحلیلی ، انتروپی و تکنیک ترجیح مرتبه از طریق شباهت با راه حل ایده ال برای بهینه سازی انتخاب تامین کننده سبز می باشد ( هو و هسو ۲۰۰۶ ؛ سیورینگ و مولر ۲۰۰۸) . سیستم شاخص برای کمک به این موضوع اخر توسع یافته است که تامین کننده سنتی و به طور همزمان معیار های انتخاب تامین کننده زیست محیطی یکپارچه شده است . 
رویکرد طراحی موردی برای تحقیق پذیرفته شده است – داده ها تهیه شده توسط جمهوری خلق چین بر اساس شرکت های اندازه کوچک و متوسط – به کار ژو و همکارانش (۲۰۰۵) در زمینه تحقیق GCSM مبتین بر جمهوری خلق چین رجوع کنید . 
بخش بعدی به بازنگری ادبیات تحقیق جدید در مورد GCMS ، سیستم های شاخص انتخاب تامین کننده و مدل های انتخاب تامین کننده می پردازد. روش های جمع اوری دادخ در ادامه به طور دقیق توصیف می گرند و شرکت موردی و رویکرد تحلیل معرفی می شود .
دانلود فایل